Wij helpen u bij het vaststellen van een faire overnamesom voor uw onderneming

U overweegt uw onderneming te verkopen aan iemand met wie u een goede relatie heeft. Soms zelfs een zeer bijzondere vertrouwensrelatie, zoals die tussen ouder en kind. Het vaststellen van de overnamesom is dan geen academische exercitie. Waarbij een hoogste en laagste waarde worden bepaald om daarna, tussen die waardes in, tot overeenstemming te moeten komen. Een proces dat weerstand en negatieve emoties kan oproepen en dat vaak geen recht doet aan het vertrouwen binnen hun bijzondere relatie.

NIBW stelt zich ten doel partijen te ondersteunen bij het bepalen van een overnamesom die recht doet aan de belangen van beide partijen en die rekening houdt met de bijzondere relatie tussen die partijen. In de praktijk betekent dat, dat wij ondernemers helpen al in de aanloopfase naar de bedrijfoverdracht. Door te werken aan een zodanige businessplanning, organisatieinrichting en ondernemingsleiding, dat de overnamesom op voorhand is getoetst aan de essentiele zaken. Denk aan financierbaarheid, de mate waarin de verkopende partij in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. En de mogelijkheid voor de kopende partij om de overnamefinanciering af te lossen terwijl toch een redelijk inkomen wordt verkregen en de investeringscapaciteit van de onderneming op voldoende niveau blijft. 

Waar nodig en gewenst kunnen we ook de kersverse ondernemer helpen in de overdrachtsfase. Ondersteuning is mogelijk zowel op het terrein van ondernemingsbesturing als businessplanning, marketing en persoonlijke ontwikkeling van de aanstaande nieuwe eigenaar.

http://financieel-management.nl/content/view/22882/de-lakmoesproef-van-high-performance-finance-een-gemotiveerde-organisatie-en-motivatie-vereist-wederzijds-vertrouwen/5/7